Terug naar overzicht

IMEA

Herbestemming klooster tot 2 innovatieve scholen

De opdracht omvatte de renovatie en herbestemming van een voormalig U-vormig kloostergebouw met besloten binnentuin, tot een schoolgebouw met twee basisscholen: een GO! school en een Steinerschool.

Gezien de hoge erfgoedwaarde van het geheel, werd de buitenzijde van de gebouwen in ere hersteld en blijven ingrepen beperkt tot het aanpassen van enkele (raam)openingen in de gevels en de re-introductie van kleine dakkapellen, origineel ook aanwezig. Binnenin waren heel weinig originele en/of waardevolle elementen bewaard gebleven en werd er bijgevolg overgegaan tot quasi volledige ontmanteling.

De westelijke helft (met kapel) is ingericht als GO! school, de oostelijke als Steinerschool. Een aantal zones (inkomzone, turnzaal en theaterzaal) zijn gemeenschappelijk. De verdere invulling van de ruimtes verschilt per school en vertaalt de pedagogische visies: 5 graadklassen met vaste elementen die verschillende leer- en werkzones afbakenen voor het GO!, 12 meer traditionele klasruimtes voor de Steinerschool. In het interieur wordt voornamelijk natuurlijke en lichte materialen gebruikt in dialoog met de historische context.

Om een maximum aan open buitenruimte te behouden, zijn fietsen ondergebracht in de kelder van het gebouw. De buitenruimte is verdeeld over een geborgen zone met luifel tussen de gebouwvleugels, en een open speelplaats met sportveldje achter het gebouw.

  • Jaar: 2022
  • Programma: renovatie voormalig kloostergbouw tot schoolgebouwen
  • Locatie: Antwerpen
  • Opdrachtgever: GO! Scholengroep 1 en Steinerscholen Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël 
  • Team: czaar architecten (vroeger A33 Architecten)
  • Foto's: Steven Massart