Terug naar overzicht

'T Zandhofje

Passiefschool onder een opengeplooid dak

De school is ingeplant in de oksel van de Lierse- en de Oelegembaan, volgens de assen van de aanwezige paden en groenstructuren, met maximale vrijwaring van de open ruimte.

Een semipublieke verbindingsweg tussen beide wegen creëert een veilige overgangszone naar de schoolpoort met een voorplein dat een rustige beleving van de aankomst op school mogelijk maakt. Een ‘deuk’ in het gebouw vergroot de zichtbaarheid. Een aantal uitstulpingen in het volume spelen in op de context en verankeren het schoolgebouw in zijn omgeving.

Een orthogonaal assenkruis, met trap en lift op de kruising, zorgt voor een overzichtelijke interne ontsluiting.

De 10 klassen zijn maximaal gericht op de zon en profiteren van warmtewinsten en natuurlijke daglichttoetreding. De refter, aansluitend op de inkomhal, en de turnzaal die volledig geopend kan worden naar de centrale gang, zijn polyvalent inzetbaar.

Opvallend kleurgebruik begeleidt de kinderen naar hun eigen plek in de school.

Een sheddak dat laag aanzet bekroont het bouwvolume dat oploopt tot dubbelhoog richting bos. Een lichtstraat laat zonlicht toe tot diep in het gebouw.

’t Zandhofje is als model- en pilootproject PHP een gecertifieerd passief gebouw.

  • Jaar: 2016
  • Programma: nieuwbouw van een methode basisschool
  • Locatie: Zandhoven
  • Opdrachtgever: Leefschool ’t Zandhofje en DBFM Scholen van Morgen nv 
  • Team: czaar architecten (vroeger A33 Architecten)