Terug naar overzicht

Ezeldijk

Het bouwblok heruitgevonden bij de realisatie van sociale woningen in de stad

Het projectgebied in het centrum van Diest maakt deel uit van het stedelijk ontwikkelingsproject Ezeldijk, op het voormalig industrieterrein ‘Shoe Post’. Door het herdenken van het traditionele bouwblok, wordt verdichting gecreëerd met een grote woonkwaliteit.

De verticale percelering van de rijwoningen langs de Schaffensestraat wordt beantwoord met ééngezinswoningen met private tuinen. Tegenover de appartementsgebouwen op de Ezeldijksite komen gestapelde woningen in iets grotere bouwvolumes. Via een semi-publiek binnengebied tussen de tuinen van de woningen en de appartementsgebouwen worden de zon en de sfeer van de Demer in de wijk binnengetrokken.

Bij de organisatie van de woningen en de appartementen wordt afgestapt van de klassieke voor- en achterkant; de woningen zijn zowel toegankelijk via de voorgevel als via een pergola met tuinberging aan het binnengebied. Ook de gemeenschappelijke delen van de appartementen en de gelijkvloerse wooneenheden zijn langs 2 zijden bereikbaar.

Het bouwblok wordt als geheel omlijnd door een betonnen plint; deze neemt de vorm aan van gevelelementen met variabele hoogte en van vrijstaande tuinmuren. Bij terugspringende gevels wordt het bouwblok als geheel bevestigd en draagt de plint bij tot de privacy-scripting op de overgang tussen privaat en publiek domein.

  • Jaar: 2024
  • Programma: nieuwbouw 9 ééngezinswoningen en 28 appartementen
  • Locatie: Diest
  • Opdrachtgever: Kanvaz