Terug naar overzicht

Engelenburcht

Restauratie en herbestemming Sint-Angelaklooster

Het voormalige klooster Sint-Angela is een beschermd monument dat deel uitmaakt van het beschermde stadsgezicht: dorpskern van Tildonk. De vzw Immokwaliteitsfonds (KVLV) kocht het gebouw om er met de steun van de Provincie Vlaams Brabant een sociale campus (“bedrijventerrein voor sociaal-culturele organisaties”) op te richten. Daardoor was een herbestemming noodzakelijk.

Door middel van een historische analyse werden authenticiteit en waarde van het pand vastgelegd. De plus- en minpunten en de mogelijkheden werden onderzocht. Evenals welke functies in de bestaande ruimtes zouden passen. Daarna volgde het ontwerp van een ontsluitingsschema en een eerste voorstel van interne verkaveling; een verdeling van functies naar meervoudig gebruik.

Het gebouw werd aangepast aan hedendaagse normen van comfort, veiligheid, toegankelijkheid etc. Bij elke ingreep werden de oorspronkelijke kenmerken zoveel mogelijk behouden.

  • Jaar: 2014
  • Locatie: Kruineikestraat, Tildonk
  • Opdrachtgever: Immo Kwaliteitsfonds vzw
  • Team: czaar architecten (vroeger A33) ism. Koplamp architecten