Terug naar overzicht

Ploegstraat - Eggestraat

Vervangingsbouw sociale woonwijk creëert ruimte en doorzicht

De bestaande woonwijk aan de rand van Mechelen wordt gekenmerkt door gebouwen in een zelfde vormentaal. Ondanks de grote hoeveelheid aanwezige verharding is het potentieel van wonen in een groene omgeving duidelijk voelbaar. Volgens de geldende bouwvoorschriften kan er alleen gebouwd worden op de footprint van de bestaande gebouwen.

Vergroening van de open ruimte en een maximale relatie met de buitenomgeving voor alle wooneenheden zijn dé prioriteiten van het ontwerp. Om dit te bekomen, wordt het middelste gebouw langs de Eggestraat ingekort zodat ook het gebouw langs de Geerdegem-Schonenberg in relatie komt te staan tot het centraal binnengebied. Door deze ingreep wordt een ruim doorzicht gecreëerd tussen de Geerdegem-Schonenberg, het binnengebied en de Eggestraat. Er wordt gekozen om de site grotendeels autovrij te maken, ten voordele van de gebruiks- en ervaringsruimte van de bewoners. Parkeren voor bewoners wordt ondergronds georganiseerd, het bezoekersparkeren wordt georganiseerd aan de uiteinden van de doorsteek tussen de Geerdegem-Schonenberg en de Eggestraat. 

Er worden in totaal 44 woonentiteiten gerealiseerd: 24 appartementen met 1 slaapkamer, 12 appartementen met 2 slaapkamers en 8 grondgebonden ééngezinswoningen met 3 slaapkamers. Alle wooneenheden worden ontworpen als (doorzon)woningen met min. een 2-zijdige oriëntatie. Bij de layout van de wooneenheden staat de gebruiker centraal: door een functionele indeling van de ruimtes, voldoende lichtinval, praktische bemeubelbaarheid en privacy wordt een hoge woonkwaliteit bekomen. 

Het langgerekt volume langs de Eggestraat wijkt qua schaal af van de andere gebouwen op de site. De gevel wordt visueel gebroken door de toegang centraal te voorzien en de gaanderijen te laten verspringen tussen voor- en achtergevel. 

De wijk kan zich als collectief wooneiland ook via zijn materiaalgebruik bevestigen als een duidelijk ensemble. De appartementen en de woningen worden opgetrokken in gevelmetselwerk in een lichte kleur. Binnen deze baksteenarchitectuur integreren we verschillende betonelementen die zorgen voor diversiteit en herkenbaarheid, maar ook bijdragen aan de homogeniteit op schaal van de site. De betonelementen bestaan bij de appartementsgebouwen uit doorlopende banden tussen de verschillende bouwlagen, gevelpanelen als borstwering voor de ramen en uitkragende balkons. Bij de woningen wordt een plint voorzien in beton en worden enkele ramen van leefruimtes bekroond met een betonnen latei, ook de slanke dakrand wordt uitgevoerd in hetzelfde beton. 

 

  • Jaar: 2024
  • Programma: Vervangingsbouw 44 sociale woningen
  • Locatie: Mechelen
  • Opdrachtgever: Woonmaatschappij Rivierenland