Terug naar overzicht

Bevelschrans

11 nieuwbouw sociale woningen in Nijlen (Bevel)

Het project is gelegen aan de rand van het dorp met een grote openheid naar het agrarisch landschap. Het langgerekte terrein, met één zijde langs een fietsweg vroeg om een specifieke oplossing.

Er werd afgestapt van de klassieke verkaveling met een uitgesproken voor- en achterkant. De woningen krijgen hun toegang aan tegenoverliggende zijden waardoor aan beide zijden een collectieve buitenruimte ontstaat; een semi-publieke groenzone enerzijds en een (semi-)private ‘porch’ anderzijds (fietswegzijde).

Vervolgens werd de rij opgedeeld in twee volumes, op maat van de omgeving. Verspringingen en kanteling zorgen voor verdere fragmentatie en bepaalt de vormgeving van de (semi-)private buitenruimte.

Quasi alle woningen, 3 grondgebonden woningen en 8 gestapelde woningen, waarvan  3 aangepaste bejaardenwoningen, zijn opgevat als doorzonwoningen met een private buitenruimte die de relatie aangaat met het gemeenschappelijk domein of de publieke ruimte en het landschap. 

De volumes kregen een asymmetrisch zadeldak; gevels werden in tegelpannen uitgevoerd met diverse kleurschakeringen Enkel de gelijkvloerse terugwijkende geveldelen aan de fietsweg werden uitgevoerd in een geritmeerde afwisseling van glas en vezelcementpanelen. 

Het volledige zadeldak is ingericht als groendak. Ondanks de beperkte projectomvang is geopteerd voor een gemeenschappelijke stookplaats in combinatie met een zonneboiler.

  • Jaar: 2022
  • Programma: 11 nieuwbouw sociale woningen
  • Locatie: Nijlen (Bevel)
  • Opdrachtgever: CV Zonnige Kempen
  • Foto's: Steven Massart