Terug naar overzicht

De Uilenboom

Uitbreiding basisschool zet speelplaats aan waardevolle 'Uilen'boom centraal

Het nieuwe schoolgebouw komt op een groen terrein, achter de bestaande basisschool De Uilenboom aan de Aarschotsesteenweg. De inplanting van de nieuwbouw houdt rekening met de kleinschalige bebouwing aan de perceelsgrenzen; door voldoende afstand te houden ontstaan hier kwalitatieve groene buitenruimtes met verschillende sferen. Op die manier wordt het groene, landelijke karakter van de site behouden en kan een alzijdig gebouw gecreëerd worden. Een luifel verbindt de nieuwbouw met de bestaande school en samen omarmen zij de waardevolle ‘Uilenboom’ die een centrale rol krijgt in het project.

Het bouwprogramma omvat 6 lagere schoolklassen, een turnzaal/polyvalente ruimte met nevenfuncties voor breed gebruik en sanitair. De klassen worden georganiseerd op 2 niveaus, langs een multi-inzetbare, brede circulatiezone die als uitbreiding van de klassen kan dienen. Tussen de circulatie van de klassen op het gelijkvloers en de turnzaal bevindt zich een functionele strook met bergruimte voor toestellen en kleedruimtes.

Het nieuwe bouwvolume zorgt met haar sobere vormgeving en materiaalgebruik voor een rustig evenbeeld van de bestaande fragmentaire bebouwing op de site. De rood genuanceerde baksteen, de houten luifel en de witte gevelbekleding refereren naar de bestaande gebouwen en de landelijke omgeving. Lichte en warme tinten bepalen de sfeer van het interieur.

  • Jaar: 2021
  • Programma: 6 lagere schoolklassen met polyvalente zaal en bibliotheek
  • Locatie: Vissenaken
  • Opdrachtgever: GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
  • Team: czaar architecten (vroeger A33 architecten)
  • Foto's: Steven Massart