Terug naar overzicht

De Grasmus

Zwevende nieuwbouw, een verbindende plek

Niettegenstaande haar ligging in het centrum van Leuven, vormt de site een relatief besloten groene enclave, grenzend aan de Kruidtuin en de autoluwe Grasmushof.

De school, opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed, had een aantal minder kwalitatieve latere toevoegingen. Binnen de schoolmuren zorgde een niveauverschil en de middenvleugel voor een harde scheiding tussen 2 speelplaatsen en voor een moeilijke leesbaarheid van de site. Die middenvleugel werd gesloopt.

Kenmerkend voor de vervangingsnieuwbouw is vooral de centrale overdekte buitenruimte. Ze vormt een nieuw hart voor de school, legt de link tussen beide speelplaatsen via een brede trappenpartij en vergroot de beschikbare buitenruimte.

De nieuwe vleugel is tweeledig: een ontdubbelde sokkel in zwarte grestegels met leerkrachtenkamer en sanitair gelijkvloers met daarboven een eenvoudig balkvolume met 4 lagere schoolklassen in gele baksteen.

De binnentrap naar niv +1 wordt gekoppeld aan de traphal van een bestaande vleugel zodat een centrale circulatieknoop ontstaat (splitlevel). De brede gangen met binnenramen naar de klassen worden ingericht als verblijfsruimten met vast meubilair en brede venstertabletten/zitbanken.

Vormentaal en materiaalgebruik van de nieuwe vleugel zoeken aansluiting bij de bestaande modernistische architectuur.

  • Jaar: 2018
  • Programma: nieuwbouw basisschool (vervangingsbouw)
  • Locatie: Leuven
  • Opdrachtgever: GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap & Scholengroep 11
  • Team: czaar architecten (vroeger A33 Architecten)
  • Foto's: Steven Massart