Terug naar overzicht

Beroepenhuis Hoboken

Een matuur gebouw waar verschillende "leerders" verwelkomd worden

Campus Hoboken-zuid bestaat uit een volledig bouwblok, omsloten door 4 straten. Basisschool De Pluim en de aangrenzende sporthal zijn reeds aanwezig, evenals een aantal bestaande gebouwen waarin momenteel het KA Hoboken en het CVO Antwerpen gehuisvest zijn. Deze laatste twee krijgen, na de afbraak van hun huidige schoolgebouwen, een nieuw schoolgebouw waar ook De! Kunsthumaniora wordt ondergebracht. Het Beroepenhuis focust op leerlingen die het Atheneum Hoboken verlaten zonder kwalificatie, maar alsnog een diploma willen behalen. Tevens zijn er leerlingen die een diploma krijgen via de centrale examencommissie en tegelijkertijd een beroepskwalificatie via het CVO.

Het Beroepenhuis is een plek waar men deze verschillende “leerders” verwelkomt.  Via een gemeenschappelijk onthaal verdelen de leerders zich naar vakgerichte lokalen. Diverse ontmoetings- en studeerplekken vormen links tussen de leslokalen en zijn een alternatief voor traditionele circulatieruimtes. De transparantie en de interne relaties tussen verschillende verdiepingen verzorgen een matuur (jong volwassenen) ‘school’gebouw dat zich leent tot het aanleren van een beroep.

Het gebouw bestaat uit een helder, rationeel L-vormig volume met een zachte afronding van de hoeken. De gevels worden afgewerkt met een eenvoudige, duurzame gevelsteen. Een stalen luifel respecteert de vormgeving van het gebouw en vormt een verbindend én zonwerend element op het gelijkvloers. De groene buffer rond het gebouw zorgt voor een zachte overgang naar de omgeving en voor een geborgen sfeer op de (overdekte) speelplaats. Er wordt een harmonieus geheel gecreëerd dat zich inpast in zijn omgeving, met een subtiele knipoog naar de architectuur van Basisschool De Pluim op de campus.

  • Jaar: 2024
  • Programma: Nieuwbouw beroepenhuis
  • Locatie: Pauwenlaan, Hoboken
  • Opdrachtgever: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • Team: czaar architecten ism. Bouwbedrijf Dethier
  • 3D Beelden: Claar