Terug naar overzicht

Hoornplein

Nieuwe woonwijk rond oude school wordt poort tot het "nieuwe kwartier"

Aan de Parkstraat lag een onbebouwd gebleven terrein op het kruispunt van 3 verschillende stedenbouwkundige structuren: de Parkstraat zelf, die een middeleeuwse route volgt, straten die deel uitmaken van het classicistische rasterpatroon van 1860 en tenslotte het Nieuw Kwartier, een naoorlogse stadsuitbreiding. Daarnaast lag een verlaten stadsschool uit 1920 als deel van een beschermd stadsgezicht. De opdrachtgever en eigenaar van het geheel, wilde er 33 sociale woningen en een buurtpark realiseren.
In elk van de acht klassen van het schoolgebouw is een duplex met drie slaapkamers en een zuiderterras ondergebracht. Aansluitend is een nieuwbouwvolume met appartementen gebouwd, mits tussenplaatsing van een circulatiekern die oud en nieuw bedient.

De hoek van de Parkstraat wordt afgewerkt door een lager volume met appartementen en 3 woningen, omgeplooid tot tegen de gebouwen van de naastliggende Freinetschool.

Het geheel van de gebouwen zorgt voor een door 3 gevels begrensde stedelijke ruimte, het nieuwe Hoornplein.

Onder een deel van het plein is een ondergrondse parkeergarage. De inrit ervan is naar de verkeerszijde van het plein geschoven waardoor de rest verkeersvrij blijft.

De historische as van station naar Naamsepoort loopt dwars over het plein als fietspad. De open ruimte is, benevens een basketbalpleintje, maximaal ingegroend en is ingericht voor polyvalent gebruik.

  • Jaar: 2019
  • Programma: 33 sociale woningen; nieuwbouw en verbouwing
  • Locatie: Leuven
  • Opdrachtgever: Dijledal cvba 
  • Team: czaar architecten (vroeger A33 Architecten)