Terug naar overzicht

Restauratie torenspits Sint-Maartensdal Leuven

23/05/2023

De wijk Sint-Maartensdal is in de jaren ’60 gerealiseerd door Renaat Braem. De hoogste toren (21 verdiepingen, 65m hoog) werd bekroond met een antennemast van 45m hoog die oorspronkelijk bedoeld was om de wijk van openbare stadsradio (Radio Public) te voorzien. Later werd de dienstverlening uitgebreid met TV-distributie (UPC-Telenet) voor de hele stad en de stadsregio.

In 1999 werd de toren grondig gerenoveerd en ook de mast kreeg een onderhoudsbeurt. Daarvoor werd de mast volledig omringd met stellingen en werden de RVS-panelen verwijderd.

Aangezien onderhoudsschilderwerk om de 15 jaar moet herhaald worden kregen we in 2015 opdracht hiervoor een dossier op te maken. Hiervoor werden gespecialiseerde firma’s voor industriële schilderwerken geraadpleegd. De werken werden aanbesteed in 2018.

Er werd vastgesteld dat de toestand van het staal snel achteruitging en dat het behoud van sommige onderdelen problematisch werd. O.a. het kraainest moest volledig vervangen worden. Bovendien bleek het niet haalbaar om een stelling op te bouwen zonder de dakbedekking en de isolatie te beschadigen. De aannemer becijferde dat het niet zoveel duurder zou zijn de mast met een kraan van de toren af te tillen en naar een metaalbouw-atelier te vervoeren om daar in optimale omstandigheden de mast grondig te renoveren.

De mast werd begin november 2021 van de toren getild en naar het atelier in Beveren vervoerd. Daar bleek het niet mogelijk de RVS-panelen te verwijderen zonder ze te beschadigen. Ze waren met bouten en moeren vastgezet, die inmiddels volledig vastgeroest zaten en doorgeslepen moesten worden. Ook de hoekpanelen sneuvelden. Na grondige inspectie werd beslist alle details die in de toekomst opnieuw voor problemen zouden zorgen opnieuw te bekijken. Alle koppelstukken werden verwijderd, hoeken werden verstevigd, zones voor waterafvoer en spuwers werden voorzien, alle hoekjes waar water bleef staan werden aangepast. Voor de roestwerende behandeling werd een specialist onder de arm genomen en het verfsysteem werd aangepast zodat er geen galvanische koppels tussen koolstofstaal en RVS zouden ontstaan en zodat elke beschadiging van de verflaag voorkomen zou kunnen worden. De RVS-beplating werd volledig vervangen naar oud model, het kraainest en de basis van de mast werden volledig nieuw in RVS terug opgebouwd. Ook alle details van de onderlinge aansluitingen werden op waterdichtheid herbekeken zodat effecten van waterinfiltratie en condens geminimaliseerd kunnen worden. Hiermee is de antennemast zeker voor 50 jaar in haar voortbestaan verzekerd en worden volgende onderhoudsbeurten tot een minimum herleid. De grote investering vandaag, die dankzij de steun van de Stad Leuven kon gerealiseerd worden wordt daarmee op termijn terugverdiend.

Op 14 april 2023 werd de mast teruggeplaatst onder grote publieke belangstelling. De hijswerken werden tweemaal uitgesteld omwille van de harde wind. De antennemast wordt opnieuw in gebruik genomen door Broadcastpartners voor opvang en verdeling van Tv-signalen.

Opdrachtgever: Dijledal

Financiering: Stad Leuven

Opmaak restauratiedossier en werfopvolging: Czaar

Advies corrosiebestrijding: Corrosion Protection Consultants.

Aannemer schilderwerken: Van Mieghem

Onderaannemer metaalbouw: Lumet

Hijswerken en transport: Aertssen