Terug naar overzicht

Sabot te Melsele werd officieel geopend

02/06/2023

Vrijdag 2 juni 2023 werd het project Sabot te Melsele officieel geopend.

De site met voormalig parochiehuis, bibliotheek en sociale appartementen werd gesloopt om plaats te maken voor een gemengd programma van 23 sociale huurappartementen, 28 assistentiewoningen, een dienstencentrum en een bibliotheek.

Het inbreidingsproject maakt het bestaande bouwblok tussen de Grote Baan en Hazaarddam in het centrum van Melsele af, waarbij doorsteken voor voetgangers en fietsers naar het openbaar en groen binnengebied gecreëerd worden. Het project vormt een sociale katalysator binnen de dorpse dynamiek van Melsele.

Het glasraam van de glaskunstenaar Staf Pyl dat zich in het oorspronkelijke parochiehuis bevond, werd gerestaureerd en geïntegreerd in het project tegen één van de gevels langs de voetgangersdoorgang naar het binnengebied (restauratie door Atelier Mestdagh). 

Dit project is het resultaat van een succesvolle samenwerking met de opdrachtgevers GMH en OCMW & Zorgpunt, Aannemer Cosimco, Ingenieursbureau technieken Atelier T & Ingenieursbureau stabiliteit Provoost.

Publicatie in Het Nieuwsblad.